Data wydruku: 2024-05-28 21:44:14

Parki Krosno

e-mail: poczta@parkikrosno.pl www: parkikrosno.pl

Aktualności

XI Rajd Nordic Walking.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie w dniu 16 maja 2023 r. był organizatorem XI Rajdu Nordic Walking dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Krośnie. Celem rajdu było rozbudzanie aktywności fizycznej wśród seniorów oraz promocja wartości przyrodniczych, kulturowych, historycznych i krajobrazowych z terenu parku. W tym roku Rajd zorganizowano na terenie Parku Krajobrazowego Doliny Sanu oraz w na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Przed rozpoczęciem rajdu Tomasz Biały pracownik Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie przywitał wszystkich uczestników oraz przedstawił program rajdu. W tym roku XI Rajd Nordic Walking odbył się w Tarnawie. Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku wraz z Panią Beatą Szary z BPN przeszli ścieżką edukacyjna wytyczoną na torfowisku, po specjalnych  drewnianych pomostach zapoznając się z historia powstania torfowiska oraz jego walorami przyrodniczymi i bogatą florą i fauną . Ostatnim etapem Rajdu było wspólne ognisko w Smolniku. Podczas ogniska około 50 osobowa grupa uczestników otrzymała foldery dotyczące Parku Krajobrazowego Doliny Sanu oraz materiały promocyjne Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.