Data wydruku: 2024-06-23 18:56:29

Parki Krosno

e-mail: poczta@parkikrosno.pl www: parkikrosno.pl

Aktualności

Eko – Sportowa Majówka w Chorkówce.

W dniu 18 maja 2023 r. w sali Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce odbyła się Eko – Sportowa Majówka. Organizatorem imprezy była Fundacja Kompas, przy wsparciu Fundacji ORLEN w ramach programu „Moje Miejsce Na Ziemi”. Adresatami wydarzenia byli wychowankowie placówek opiekuńczo – wychowawczych i uczniowie ośrodków szkolno – wychowawczych z województwa podkarpackiego. Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie był jednym z partnerów wydarzenia.

Wychowankowie obejrzeli film przygotowany przez pracowników Parków Krajobrazowych (do dyspozycji uczestników było także stoisko edukacyjne oraz możliwość sprawdzenia swojej wiedzy odnoście tropów zwierząt), następnie pracownik Urzędu Gminy wygłosił prelekcję na temat gospodarki odpadami, segregacji i o ponownym wykorzystaniu odpadów. Jako ostatnie przedstawicielki PGW Wód Polskich zaprosiły do swojego stoiska.

Po części teoretycznej dzieci miały okazję podczas warsztatów ekologicznych dowiedzieć się czym jest recykling i jak go wykorzystywać. Na koniec wręczone zostały nagrody za zebranie ok. 500 kg nakrętek po napojach.