Data wydruku: 2024-03-05 02:49:58

Parki Krosno

e-mail: poczta@parkikrosno.pl www: parkikrosno.pl

Aktualności

VIII Rajd Młodego Ekologa z Przedszkolem w Dukli.

Ponad 40 dzieci z Przedszkola Gminnego w Dukli wzięło udział w kolejnym Rajdzie Młodego Ekologa, który odbył się na terenie Ciśniańsko- Wetlińskiego Parku Krajobrazoweg. Oprócz spaceru urokliwymi ścieżkami, dzieci nauczyły się odróżniać świerka od jodły i poznały rolę martwego drzewa w przyrodzie. Ponadto mogły z bliska przyjrzeć się diamentom marmorskim i spróbować wody mineralnej z Rabego. Po przejściu fragmentu ścieżki do rezerwatu przyrody "Gołoborze" przyszedł czas na odpoczynek i posiłek. Korzystając z wolnej przestrzeni przy wiacie turystycznej w Rabem przedszkolaki wzięły udział w grach i zabawach sprawnościowych.
Wielkie podziękowania kierujemy w stronę Pani Ewa Wydrzyńska- Scelina z Nadleśnictwa Baligród, która czuwała nad sprawnym przebiegiem rajdu, a wszystkie informacje i ciekawostki przyrodnicze, które dzieci usłyszały pochodziły właśnie od Pani Ewy.