Data wydruku: 2024-06-23 20:46:51

Parki Krosno

e-mail: poczta@parkikrosno.pl www: parkikrosno.pl

Aktualności

Konkurs krajoznawczo-kulturowy o Ciśniańsko-Wetlińskim Parku Krajobrazowym i Jaśliskim Parku Krajobrazowym.

W dniu 28 lipca 2023 roku w ramach współpracy z Zakładem Karnym w Łupkowie Oddział Zewnętrzny w Moszczańcu, pracownicy Zespołu przeprowadzili konkurs krajoznawczo-kulturowy o Ciśniańsko-Wetlińskim Parku Krajobrazowym i Jaśliskim Parku Krajobrazowym. Z takiej formy resocjalizacji chęć skorzystania zdeklarowało 9-ciu osadzonych z Zakładu Karnego w Łupkowie Oddział Zewnętrzny w Moszczańcu, którym wcześniej przekazano materiały szkoleniowe i edukacyjne do nauki. Podczas spotkania korzystając z prezentacji multimedialnej wygłoszona została pogadanka na temat „STOP – wypalaniu traw”. Po sprawdzeniu i ocenieniu prac przez komisję konkursową, wręczone zostały pamiątkowe dyplomy i nagrody. Na zakończenie odbyła się projekcja filmu promująca działalność ZKPK w Krośnie.

Przeprowadzony konkurs wykazał duże zainteresowanie przyrodą parków krajobrazowych i zaangażowanie osadzonych oraz potwierdził idee organizowania edukacji ekologicznych w Zakładach Karnych. Spotkania z osadzonymi mają na celu przekonanie ich do wartości proekologicznych, zapoznanie z przepisami o ochronie przyrody na obszarach podlegających ochronie oraz w miejscach, w których znajdują się twory i składniki przyrody objęte różnymi formami ochrony przyrody.