Data wydruku: 2023-12-02 23:00:08

Parki Krosno

e-mail: poczta@parkikrosno.pl www: parkikrosno.pl

Aktualności

Spotkanie z leśnikiem w III kwartale 2023 roku.

W dniu 29.09.2023r. (piątek) w siedzibie Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie odbyło się spotkanie uczniów klasy VII Szkoły Podstawowej w Dukli z leśnikiem Nadleśnictwa Brzozów, panią Małgorzatą Kaczorowską. Celem spotkania było zapoznanie się uczestników z pracą leśnika, upowszechnienie wiedzy o środowisku leśnym, jego funkcjach oraz zrównoważonej gospodarce leśnej.

Spotkania edukacyjne z leśnikiem mają na celu upowszechniać wiedzę o środowisku leśnym i zrównoważonej gospodarce leśnej. Tematem prelekcji będzie zapoznanie dzieci z pracą leśnika, zachęcanie do opiekowania się i dokarmiania zwierząt leśnych i ptaków w okresie zimy, kształtowanie podstawowych zasad ochrony przyrody, pogłębianie wiadomości na temat ptaków i zwierząt żyjących w środowisku leśnym, uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw, jakie mogą zagrażać środowisku przyrodniczemu ze strony człowieka.