Data wydruku: 2023-12-03 05:39:46

Parki Krosno

e-mail: poczta@parkikrosno.pl www: parkikrosno.pl

Aktualności

Obchody Dnia Krajobrazu 2023 w Horyńcu Zdroju.

W dniu 6 października br. w sali konferencyjnej uzdrowiska Horyniec-Zdrój odbyła się konferencja otwierająca projekt „Zrównoważone obszary chronione jako kluczowa wartość dla dobrobytu człowieka” połączona z wojewódzkimi obchodami Dnia Krajobrazu. Spotkanie rozpoczęło rozstrzygnięcie konkursu plastycznego z okazji Dnia Krajobrazu organizowanego przez Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu oraz konkursu "Nasze Ścieżki przyrodnicze 2023", którego inicjatorem było Województwo Podkarpackie. Laureatom wręczono nagrody i dyplomy.

Następnie podczas części merytorycznej konferencji, zaproszeni goście poruszali tematy dotyczące wpływu środowiska przyrodniczego na jakość i zdrowie człowieka.

W ramach dalszych obchodów Dnia Krajobrazu, odbył się spacer krajoznawczy z uczniami ze Szkoły Podstawowej w Horyńcu po ścieżce przyrodniczo-dydaktycznej "Za Niwą" połączony z grą terenową związaną z tematyką historyczno-krajobrazową walorów Horyńca - Zdroju i Południoworoztaczańskiego Parku Krajobrazowego.