Data wydruku: 2024-06-23 19:48:49

Parki Krosno

e-mail: poczta@parkikrosno.pl www: parkikrosno.pl

Aktualności

Zakończenie realizacji zadania pn. „Stare odmiany drzew owocowych źródłem bioróżnorodności”.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie zakończył realizację zadania z ochrony różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów dofinasowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

1. „Stare odmiany drzew owocowych źródłem bioróżnorodności”.

Wykonawca Usługi Leśne Bogusław Prystasz, Nowosiółki 101, 38-604 Hoczew zgodnie z umową z dnia 6 czerwca 2023 r. wykonał zadanie polegające  na zakupie sadzonek drzew owocowych i derenia wraz z przygotowaniem podłoża, posadzeniem i zabezpieczeniem przed zniszczeniem przez dziką zwierzynę na powierzchni ok. 24 arów. Zadanie zostało zrealizowane na terenie trzech Nadleśnictw: Baligród, Cisna i Komańcza.

Koszt zadania wyniósł 35 000,00 zł. Kwota dotowana przez WFOŚiGW w Rzeszowie to 28 000,00 zł.