Data wydruku: 2024-03-05 02:28:03

Parki Krosno

e-mail: poczta@parkikrosno.pl www: parkikrosno.pl

Aktualności

Spotkanie z leśnikiem w IV kwartale 2023 roku.

W dniu 29.11.2023r. (wtorek ) w siedzibie Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie odbyło się spotkanie uczniów klasy V Szkoły Podstawowej w Dukli ze starszym specjalistą SL ds. zagospodarowania lasu i edukacji leśnej Nadleśnictwa Strzyżów - Panią Moniką Armatą. Celem spotkania było zapoznanie się uczestników z pracą leśnika, upowszechnienie wiedzy o środowisku leśnym, jego funkcjach oraz zrównoważonej gospodarce leśnej. Podczas spotkania uczniowie zapoznali się ze sprzętem wykorzystywanym przy pozyskiwaniu i zrywce drewna tj. taśma miernicza, średnicomierz, cechówka, harwester,  rozpoznawali nasiona polskich drzew a poprzez dotyk i węch poznali cechy charakterystyczne dla poszczególnych gatunków, poznali różnice w budowie poroża łosia, daniela, jelenia i sarny.   Omówione zostały także wyzwania związane z ochroną lasu przed szkodnikami, chorobami i pożarami oraz prowadzeniem odnowienia lasu poprzez sadzenie nowych drzew i dbanie o różnorodność gatunkową.

Spotkanie z leśnikiem w ramach zajęć z edukacji leśnej było fascynującym doświadczeniem, pełnym wiedzy i natury, umożliwiło zrozumienie roli leśników w ochronie środowiska i konieczności zrównoważonego gospodarowania lasem.