Data wydruku: 2024-03-05 00:35:12

Parki Krosno

e-mail: poczta@parkikrosno.pl www: parkikrosno.pl

Aktualności

Światowy Dzień Mokradeł 2024.

2 lutego obchodzimy Światowy Dzień Mokradeł to ogólnoświatowa kampania, której celem jest zwiększanie świadomości w zakresie terenów podmokłych.

Hasło Światowego Dnia Mokradeł 2024 r. brzmi:„Mokradła i dobrostan człowieka”. Inicjator obchodów. Sekretariat Konwencji Ramsarskiej, czyli międzynarodowego układu stawiającego sobie za cel ochronę i utrzymanie w niezmienionym stanie obszarów wodno-błotnych, podkreśla silną potrzebę mądrego zarządzania terenami podmokłymi. Pozwoli to zapewnić czystą wodę pitną zmniejszając problemy zdrowotne, a także śmiertelność ludzi.

Tereny podmokłe pełnią niezwykle istotne funkcje – nie tylko dla przyrody, ale także dla ludzi: poczynając od filtrowania wody, magazynowania jej, poprzez ochronę przed sztormami i powodziami, a kończąc na podtrzymywaniu różnorodności biologicznej i wiązaniu węgla.

Tegoroczne obchody świętowaliśmy wraz z podopiecznymi z Gminnego Klubu Seniora w Świerchowej.