Data wydruku: 2024-06-23 19:39:55

Parki Krosno

e-mail: poczta@parkikrosno.pl www: parkikrosno.pl

Aktualności

Spotkanie z leśnikiem w I kwartale 2024 roku.

Podczas spotkania, uczniowie zapoznali się z historią powstania Nadleśnictwa Rymanów, jego siedziby, która znajduje się w zabytkowym dworku wybudowanym w 1826 roku, należącym do Stanisława i Anny z Działyńskich Potockich – wielkich społeczników, dzięki którym zawdzięcza się m. in. odkrycie wód mineralnych i powstanie Rymanowa Zdroju. Następnie omówione zostały różnice w charakterystyce drzewostanów tworzących lasy Nadleśnictwa Rymanów oraz prace jakie są wykonywane w celu prowadzenia gospodarki leśnej. Na koniec przeprowadzone zostało ćwiczenie w grupach polegające na wymyśleniu rzeczy wytworzonych z drewna na każdą literę alfabetu. Celem spotkania było zapoznanie się uczestników z pracą leśnika, upowszechnienie wiedzy o środowisku leśnym, jego funkcjach oraz zrównoważonej gospodarce leśnej.