Data wydruku: 2024-07-19 07:09:06

Parki Krosno

e-mail: poczta@parkikrosno.pl www: parkikrosno.pl

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie został utworzony 1 stycznia 1995 roku przez wojewodę krośnieńskiego. Jego celem jest zachowanie i popularyzacja, w warunkach zrównoważonego rozwoju,  wartości przyrodniczych, historycznych,  kulturowych oraz walorów krajobrazowych obszarów włączonych do parków krajobrazowych

Uchwały

Załączniki:
UCHWAŁA NR XLVIII/990/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie Czarnorzecko - Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego (4,39 MB)

załączył: Anna Marczyńska, Specjalista dnia 2017-12-14 08:53 Liczba pobrań: 24

UCHWAŁA NR XLII/726/ 17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 25 września 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/990/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014 r. sprawie Czarnorzecko - Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego (939,30 kB)

załączył: Anna Marczyńska, Specjalista dnia 2017-12-14 08:54 Liczba pobrań: 16

UCHWAŁA NR XLVIII/991/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie Ciśniańsko - Wetlińskiego Parku Krajobrazowego (2,29 MB)

załączył: Anna Marczyńska, Specjalista dnia 2017-12-14 08:55 Liczba pobrań: 9

UCHWAŁA NR XLIX/820/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 29 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XLVIII/991/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014r. sprawie Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego. (842,05 kB)

załączył: Anna Marczyńska, Specjalista dnia 2019-01-03 11:11 Liczba pobrań: 5

UCHWAŁA NR XLVIII/992/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie Jaśliskiego Parku Krajobrazowego (1,81 MB)

załączył: Anna Marczyńska, Specjalista dnia 2017-12-14 08:55 Liczba pobrań: 5

UCHWAŁA NR II/31/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 3 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/992/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014r. sprawie Jaśliskiego Parku Krajobrazowego. (368,78 kB)

załączył: Anna Marczyńska, Specjalista dnia 2019-01-03 11:10 Liczba pobrań: 3

UCHWAŁA NR XLVIII/993/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Doliny Sanu (1,98 MB)

załączył: Anna Marczyńska, Specjalista dnia 2017-12-14 08:56 Liczba pobrań: 1

UCHWAŁA NR XLII/727/ 17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 25 września 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/993/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Doliny Sanu (835,67 kB)

załączył: Anna Marczyńska, Specjalista dnia 2017-12-14 08:56

UCHWAŁA NR XLIV/995/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki (944,83 kB)

załączył: Anna Marczyńska, Specjalista dnia 2017-12-14 08:58 Liczba pobrań: 8