Data wydruku: 2023-04-01 19:29:06

Parki Krosno

e-mail: poczta@parkikrosno.pl www: parkikrosno.pl

Struktura organizacyjna Zespołu.

inż. Andrzej Krężałek

akrezalek@parkikrosno.pl

p.o. Dyrektor Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych

mgr inż. Ilona Centka

icentka@parkikrosno.pl

Główny Księgowy

mgr inż. Tomasz Biały

tbialy@parkikrosno.pl

Główny specjalista ds. turystyki i rekreacji

mgr Anna Marczyńska

amarczynska@parkikrosno.pl


Główny specjalista ds. ochrony przyrody

Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD)

mgr inż. Paulina Grałek

pgralek@parkikrosno.pl

Główny specjalista ds. ochrony środowiska i kadr

mgr inż. Monika Jankowicz

mjankowicz@parkikrosno.pl

Starszy specjalista ds. edukacji

mgr inż. Jakub Szczurek

jszczurek@parkikrosno.pl

Starszy specjalista ds. ochrony środowiska i krajobrazu

mgr inż. Wojciech Miętka

wmietka@parkikrosno.pl 

Pracownik administracyjny

Grzegorz Cichy

gcichy@parkikrosno.pl 

Starszy strażnik

Mariola Zima

Pracownik gospodarczy