Data wydruku: 2023-12-03 04:58:55

Parki Krosno

e-mail: poczta@parkikrosno.pl www: parkikrosno.pl

Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych.

Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko – Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko – Strzyżowskiego i Pasma Brzanki.