Data wydruku: 2024-06-23 19:23:09

Parki Krosno

e-mail: poczta@parkikrosno.pl www: parkikrosno.pl

Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych.

Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko – Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko – Strzyżowskiego i Pasma Brzanki.