Data wydruku: 2021-09-22 01:19:40

Parki Krosno

e-mail: poczta@parkikrosno.pl www: parkikrosno.pl

EDUKACJA NAJTAŃSZĄ INWESTYCJĄ W OCHRONIE ŚRODOWISKA

Do zadań powołanego w 1995 roku Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie należy prowadzenie działalności edukacyjnej na terenie podległych mu czterech parków krajobrazowych (Czarnorzecko - Strzyżowskiego, Jaśliskiego, Ciśniańsko - Wetlińskiego, Doliny Sanu). Zespół zobowiązany jest prowadzić edukację przyrodniczą w szkołach i wśród miejscowego społeczeństwa, a także do promowania wartości przyrodniczych, historycznych, kulturowych i turystycznych wspomnianych parków krajobrazowych.