Data wydruku: 2024-07-19 08:24:44

Parki Krosno

e-mail: poczta@parkikrosno.pl www: parkikrosno.pl

EDUKACJA NAJTAŃSZĄ INWESTYCJĄ W OCHRONIE ŚRODOWISKA

Do zadań powołanego w 1995 roku Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie należy prowadzenie działalności edukacyjnej na terenie podległych mu czterech parków krajobrazowych (Czarnorzecko - Strzyżowskiego, Jaśliskiego, Ciśniańsko - Wetlińskiego, Doliny Sanu). Zespół zobowiązany jest prowadzić edukację przyrodniczą w szkołach i wśród miejscowego społeczeństwa, a także do promowania wartości przyrodniczych, historycznych, kulturowych i turystycznych wspomnianych parków krajobrazowych.

Organizowanie i udostępnianie ścieżek przyrodniczych.

Doświadczenia w pracy z młodzieżą, jej otwarcie na problematykę ochrony przyrody, czy wreszcie stwierdzone potrzeby podstawowego kształcenia ekologicznego wynikającego z idei "zielonych klas" wskazały konieczność tworzenia ścieżek przyrodniczo-dydaktycznych na terenie parków. Zespół uruchomił przy współpracy leśników kilka ścieżek przyrodniczych m.in. "Przy zamku Kamieniec" - (teren Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego), "Do Bełkotki" w Iwoniczu Zdroju, "Na Węgierskim Trakcie" - (teren Jaśliskiego Parku Krajobrazowego). Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodzieży wytyczono i opracowano na terenie Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego dwie trasy rowerowe wraz z kolorowym przewodnikiem. Zespół służył doświadczeniem i pomocą w opracowaniu wspólnie ze szkołami i administracja lasów ścieżek turystycznych "Dwernik - Otryt - Chmiel", "W krainie myszołowów" - (teren Parku Krajobrazowego Doliny Sanu) oraz "W Przełomie Jasiołki" - (teren Jaśliskiego Parku Krajobrazowego).

 


 

Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy

 

Ścieżka przyrodnicza Przy Zamku Kamieniec

Ścieżka przyrodnicza Zamek Kamieniec - Prządki

Śladami Zamieszańców

Wokół Kamieńca i Prządek

 

Jaśliski Park Krajobrazowy

 

Ścieżka historyczno-krajobrazowa Na węgierskim trakcie

Ścieżka przyrodnicza W przełomie Jasiołki

 

Park Krajobrazowy Doliny Sanu

 

Ścieżka przyrodnicza - W krainie myszołowa

Ścieżka przyrodniczo-historyczna Dwernik - Otryt - Chmiel