Data wydruku: 2021-10-22 03:12:35

Parki Krosno

e-mail: poczta@parkikrosno.pl www: parkikrosno.pl

Aktualności

Edukacja Szkole Podstawowej w Polanie.

W dniu 11 maja 2016 roku odbyły się zajęcia edukacyjne z udziałem 24 dzieci w Publicznej Salezjańskiej Szkole Podstawowej w Polanie. Dzieci wysłuchały prezentacji na temat walorów przyrodniczych i kulturowych miejscowego Parku Krajobrazowego Doliny Sanu oraz na temat zwierząt występujących w okolicznych lasach. Spotkanie było też okazją do przekazania szkole oraz dzieciom publikacji edukacyjnych i promocyjnych Zespołu.