Data wydruku: 2021-10-22 03:16:49

Parki Krosno

e-mail: poczta@parkikrosno.pl www: parkikrosno.pl

Aktualności

Wakacyjny wypoczynek połączony z edukacją.

Prowadzący wakacyjne świetlice środowiskowe w Makowiskach i w Starym Żmigrodzie postanowili połączyć wypoczynek letni z edukacją. Zajęcia przeprowadzono w dniu 21 lipca 2016 roku w sali dydaktyczno – edukacyjnej oraz w Terenowej Bazie Edukacyjnej obok siedziby Zespołu. Grupa 40-tu dzieci wraz z opiekunami zwiedziła stałą wystawę eksponatów faunistycznych oraz obejrzała filmy o tematyce przyrodniczej. Poszerzeniu wiedzy małych słuchaczy posłużyły też tablice z głosami zwierząt, gatunkami drzew czy typami budek lęgowych dla ptaków i budek schroniskowych dla nietoperzy.