Data wydruku: 2024-03-05 01:08:04

Parki Krosno

e-mail: poczta@parkikrosno.pl www: parkikrosno.pl

Aktualności

Dzieci z Iwli w sali edukacyjnej Zespołu.

W dniu 13 września 2016 roku w sali edukacyjnej Zespołu odbyły się zajęcia edukacyjne z udziałem 32 dzieci ze Szkoły Podstawowej w Iwli. Szczególne zainteresowanie uczestników spotkania wzbudziły eksponaty faunistyczne (wypreparowane zwierzęta) oraz informacje o ich biologii. Po obejrzeniu filmu o tematyce przyrodnicze dzieciom i ich opiekunom przekazano publikacje edukacyjne i promocyjne Zespołu. Dużą ciekawostką dla słuchaczy była możliwosc poznania starych narzędzi używanych kiedyś w gospodarstawach domowych umieszczonych w kąciku historyczno-etnograficznym w siedzibie Zespołu. W ramach promocji przekazano dzieciom i ich opiekunom materiały promocyjne i edukacyjne publikowane przez Zespół.