Data wydruku: 2024-03-05 01:13:23

Parki Krosno

e-mail: poczta@parkikrosno.pl www: parkikrosno.pl

Aktualności

Dzieci z Przedszkola Św. Józefa w Krośnie na zajęciach w Zespole.

Dzieci z Przedszkola Św. Józefa w Krośnie po przejściu trasą ścieżki przyrodniczej „Przy Zamku Kamieniec” utworzonej na terenie Czarnorzecko-Strzyżowskiego parku Krajobrazowego przyjechały  w dniu 27 września 2016 roku do siedziby Zespołu by kontynuować edukację. Grupa 40 dzieci i 6 opiekunów obejrzała ekspozycję faunistyczną opatrzona komentarzem na temat zwyczajów i życia poszczególnych zwierząt. Obejrzały też filmy rysunkowe na temat szkodliwości hałasu i zanieczyszczania odpadami terenów leśnych. Dużą radość sprawiło dzieciom odgadywanie nazw zwierząt w oparciu o opisy i poznanie ich tropów za pomocą tablic edukacyjnych w terenowej bazie edukacyjnej. Dzieci i opiekunowie otrzymali również materiały edukacyjno-promocyjne Zespołu.