Data wydruku: 2021-10-22 01:56:47

Parki Krosno

e-mail: poczta@parkikrosno.pl www: parkikrosno.pl

Aktualności

Edukacja przyrodnicza w Szkole Podstawowej w Węglówce i Łękach Strzyżowskich.

W dniu 9 listopada 2016 roku przedstawiciel Zespołu przeprowadził prelekcję o tematyce przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Węglówce dla grupy 38 dzieci a następnie w Szkole Podstawowej w Łękach Strzyżowskich dla 100 uczniów. Pogadanka miała na celu przekonanie dzieci o  potrzebie  ochrony przyrody oraz wyjaśnienie zasad i sposobów jej prowadzenia. Omówienie biologii niektórych zwierząt leśnych w kontekście wzajemnych powiązań i zależności spotkało się z zainteresowaniem słuchaczy i ich relacjami z własnych spotkań z mieszkańcami lasów terenu Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego.  Spotkania zakończyło przekazanie dzieciom publikacji promujących parki krajobrazowe a dla szkół pojemników do segregacji odpadów z podziękowaniem za wzięcie udziału w konkursie plastycznym w ramach XXIII akcji „Sprzątanie Świata-Polska” Podkarpacie 2016.