Data wydruku: 2024-03-05 02:33:58

Parki Krosno

e-mail: poczta@parkikrosno.pl www: parkikrosno.pl

Aktualności

Przedszkolaki w sali edukacyjnej Zespołu.

W dniu 8 marca 2017 roku 12 dzieci z Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Słoneczko” w Dukli zwiedziło ekspozycje edukacyjno-przyrodniczą Zespołu. Zgromadzone tam wypreparowane zwierzęta wzbudziły ich duże zainteresowanie, co objawiało się poprawnym rozpoznawaniem poszczególnych eksponatów. Pod koniec spotkania dzieci otrzymały naklejki z ptakami oraz zawieszki odblaskowe z logo Zespołu a dla placówki przekazano publikacje edukacyjne.