Data wydruku: 2021-10-22 03:10:17

Parki Krosno

e-mail: poczta@parkikrosno.pl www: parkikrosno.pl

Aktualności

Edukacja przyrodnicza w Wysokiej Strzyżowskiej.

W dniu 22 marca 2017 roku w Szkole Podstawowej Nr 1 w Wysokiej Strzyżowskiej odbyły się zajęcia z udziałem 40 dzieci i ich opiekunów. Tematyka spotkania obejmowała zwierzęta związane ze środowiskiem wodnym, z potokami i rzekami Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego. Dzieci z zainteresowaniem wysłuchały prelekcji a pod koniec, w trakcie pytań i dyskusji, podały informację o pomysłowej metodzie mieszkańców miejscowości, którzy bronią się przed szkodami  „bobrowymi”  okładając pnie przydomowych drzew zużytymi  oponami.