Data wydruku: 2021-10-22 01:28:07

Parki Krosno

e-mail: poczta@parkikrosno.pl www: parkikrosno.pl

Aktualności

Edukacja w Szkole Podstawowej w Długiem.

W dniu 29 marca 2017 roku pracownik Zespołu przeprowadził zajęcia edukacyjne z udziałem 44 uczniów i ich opiekunów w Szkole Podstawowej w Długiem koło Zarszyna. Tematyka obejmowała podstawowe wiadomości o Karpackich Parkach Krajobrazowych oraz prezentację dużych  zwierząt występujących w naszych wodach płynących - ich biologię, zagrożenia i ochronę. Pod koniec spotkania przekazano też publikacje edukacyjne Zespołu.