Data wydruku: 2024-03-05 01:43:31

Parki Krosno

e-mail: poczta@parkikrosno.pl www: parkikrosno.pl

Aktualności

Harcerze zawsze blisko przyrody.

W dniu 27 maja 2017 roku w Zespole podejmowano 32 osobową grupę harcerzy seniorów uczestniczących w zlocie Chorągwi Podkarpackiej Związku Harcerstwa Polskiego w Iwoniczu Zdroju. Duże zainteresowanie wzbudziła ekspozycja edukacyjno-przyrodnicza przy zwiedzaniu, której wymieniano się obserwacjami z kontaktów ze zwierzętami podczas obozów i rajdów harcerskich. Również wystawa etnograficzna była ciekawym doświadczeniem zwarzywszy, że część zwiedzających pamięta stosowanie eksponatów w życiu i pracy codziennej.

Spotkanie zakończono przekazaniem jego uczestnikom publikacji edukacyjnych Zespołu.