Data wydruku: 2021-10-22 01:54:11

Parki Krosno

e-mail: poczta@parkikrosno.pl www: parkikrosno.pl

Aktualności

Trwa harcerskie lato z edukacją przyrodniczą.

W dniu 4 sierpnia  2017 roku w Stanicy Harcerskiej w Woli Michowej odbyło się kolejne spotkanie pracownika Zespołu z grupą 90 harcerzy tym razem z Końskich, Starachowic i Krosna. Podczas przeprowadzonej prelekcji  przedstawiono potrzebę ochrony przyrody,  jej cele i formy. Na tym tle zaprezentowano  walory przyrodnicze i kulturowe Ciśniańsko-Wetlińskim Parku Krajobrazowym na obszarze którego znajduje się obóz. Omówiono też zasady przebywania w terenach chronionych  oraz wymogi bezpieczeństwa w ruchu turystycznym. Podsumowaniem zajęć było przekazanie słuchaczom publikacje edukacyjne i promocyjne Zespołu.