Data wydruku: 2021-10-22 01:29:58

Parki Krosno

e-mail: poczta@parkikrosno.pl www: parkikrosno.pl

Aktualności

Sprzątanie świata w Moszczańcu.

I
I

W dniu 15 września  2017 roku w Zakładzie Karnym w Moszczańcu pracownik Zespołu w ramach wspólnie organizowanej  „Akcji sprzątania świata” przeprowadził prelekcję na temat powstawania, segregacji i recyklingu odpadów. Po jej wysłuchaniu 29 osadzonych przeprowadziło sprzątanie otoczenia Zakładu i poboczy lokalnych dróg. Zebrane odpady zebrano i przesegregowano do odpowiednich worków.