Data wydruku: 2021-10-22 03:25:25

Parki Krosno

e-mail: poczta@parkikrosno.pl www: parkikrosno.pl

Aktualności

Edukacja ekologiczna w szkole w Januszkowicach.

W dniu 14 listopada 2017 roku w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Januszkowicach odbyły się zajęcia edukacyjne z udziałem 50 uczniów i opiekuna. Tematyka obejmowała zakres i formy ochrony przyrody w nawiązaniu do pobliskiego Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego. Ponadto przedstawiono biologię wybranych zwierząt żyjących w naszych lasach. Na zakończenie spotkania słuchaczom przekazano publikacje edukacyjne i promocyjne Zespołu.