Parki Krosno

e-mail:
www:
Data wydruku: 2021-08-05 10:11:58

Strona główna BIP

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie został utworzony w 1995 r. w celu zachowania i ochrony wartości przyrodniczych historycznych i kulturowych części Bieszczadów, Beskidu Niskiego oraz Pogórza Strzyżowskiego i Dynowskiego.

Cel ten realizowany jest w dialogu ze wszystkimi zarządcami i właścicielami terenu na zasadach zrównoważonego rozwoju.


W skład ZKPK w Krośnie wchodzi 5 parków krajobrazowych:

Kalendarz ścienny 2014