Data wydruku: 2021-09-22 02:13:07

Parki Krosno

e-mail: poczta@parkikrosno.pl www: parkikrosno.pl

Prawo

USTAWA

Działalność parków krajobrazowych szczegółowo reguluje ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku.