Data wydruku: 2024-06-23 20:45:38

Parki Krosno

e-mail: poczta@parkikrosno.pl www: parkikrosno.pl

Prawo

USTAWA

Działalność parków krajobrazowych szczegółowo reguluje ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku.

Inne akty prawne

 

Akty prawne powołujące i regulujące zasady działania Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie:

 

  • Rozporządzenie Nr 64/05 Wojewody Podkarpackiego  z dnia 16 czerwca 2005r. w sprawie Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 82 poz. 1389 z 2005r.)
  • Rozporządzenie Wojewody Podkarpackiego  z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie ustanowienia planu ochrony Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 70 poz. 766 z 2004r.)
  • Rozporządzenie Nr 63/05 Wojewody Podkarpackiego  z dnia 16 czerwca 2005r. w sprawie Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 82 poz. 1388 z 2005r.)
  • Rozporządzenie Nr 61/05 Wojewody Podkarpackiego  z dnia 16 czerwca 2005r. w sprawie Parku Krajobrazowego Doliny Sanu (Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 82 poz. 1386 z 2005r.)
  • Rozporządzenie Nr 62/05 Wojewody Podkarpackiego z dnia 16 czerwca 2005r. w sprawie Jaśliskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 82 poz. 1387 z 2005r.)
  • Rozporządzenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 września 2003r. w sprawie ustanowienia planu ochrony Jaśliskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 129 poz. 1809 z 2003r.)