Data wydruku: 2021-09-22 02:25:32

Parki Krosno

e-mail: poczta@parkikrosno.pl www: parkikrosno.pl

Budżet

2018

Załączniki:
Bilans 2018r (1,70 MB)

załączył: Anna Marczyńska, Specjalista dnia 2021-04-27 10:15

Rachunek zysków i strat 2018r (1,31 MB)

załączył: Anna Marczyńska, Specjalista dnia 2021-04-27 10:19

Zestawienie zmian w funduszu 2018r (1,80 MB)

załączył: Anna Marczyńska, Specjalista dnia 2021-04-27 10:19

Informacja dodatkowa 2018r (17,87 MB)

załączył: Anna Marczyńska, Specjalista dnia 2021-05-04 12:12