Data wydruku: 2024-06-23 20:35:47

Parki Krosno

e-mail: poczta@parkikrosno.pl www: parkikrosno.pl

Budżet

2019

Załączniki:
Bilans 2019r (2,57 MB)

załączył: Anna Marczyńska, Specjalista dnia 2021-04-27 10:21 Liczba pobrań: 1

Rachunek zysków i strat 2019r (1,24 MB)

załączył: Anna Marczyńska, Specjalista dnia 2021-04-27 10:21 Liczba pobrań: 1

Zestawienie zmian w funduszu 2019r (1,06 MB)

załączył: Anna Marczyńska, Specjalista dnia 2021-04-27 10:21

Informacja dodatkowa 2019r (11,41 MB)

załączył: Anna Marczyńska, Specjalista dnia 2021-05-04 12:13