Data wydruku: 2024-07-19 08:22:15

Parki Krosno

e-mail: poczta@parkikrosno.pl www: parkikrosno.pl

Budżet

2022

Załączniki:
Sprawozdanie finansowe za 2022 r. ( Bilans 2022r., Informacja dodatkowa za 2022 r., Rachunek zysków i strat jednostki 2022 r., Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2022 r.). (4,81 MB)

załączył: Anna Marczyńska, Specjalista dnia 2023-05-08 22:20 Liczba pobrań: 15

Informacja dodatkowa za 2022 r. załącznik (4,82 MB)

załączył: Anna Marczyńska, Specjalista dnia 2023-05-08 22:20 Liczba pobrań: 9