Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel. (0-13) 43-631-87

Kompendium wiedzy

Mapka

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Aktualności

Osadzeni z Zakładu Karnego w Łupkowie Oddział Zewnętrzny w Moszczańcu z wizytą w siedzibie Zespołu.

W ramach podpisanego porozumienia z Zakładem Karnym w Łupkowie, osadzeni z Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu odwiedzili siedzibę Zespołu. Podczas wizyty zwiedzili wystawę faunistyczną, kącik historyczno-etnograficzny w salach edukacyjnych oraz obejrzeli diaporamę prezentującą walory przyrodnicze i kulturowe nadzorowanych przez Zespół parków krajobrazowych. Na zakończenia wraz z pracownikami przeprowadzili drobne prace remontowe w Terenowej Bazie Edukacyjnej mieszczącej się za budynkiem siedziby Zespołu.

  • Data aktualizacji: 2021-05-04 12:21
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 422 171