Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel. (0-13) 43-631-87

Kompendium wiedzy

Mapka

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Aktualności

Posiedzenie Rady ZKPK w Krośnie.

W dniu 20 września 2019 r. w siedzibie Nadleśnictwa Rymanów odbyło się posiedzenie Rady Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie. Spotkanie poprowadził przewodniczący Rady, Pan Paweł Panaś, Nadleśniczy Nadleśnictwa Rymanów. W czasie posiedzenia skupiono się na omówieniu realizacji zadania pn. „Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko – Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko – Strzyżowskiego i Pasma Brzanki”. Dyrektor Oddziału Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Przemyślu, Pan Stanisław Bazan omówił plan prac inwentaryzacyjnych i przedstawił szacowany termin zakończenia kolejnych etapów zamówienia. Poprosił również Członków Rady o pomoc i ewentualne zgłaszanie uwag w trakcie wykonywania zadań. Podczas dyskusji poruszono także bieżące sprawy dotyczące Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.

  • Data aktualizacji: 2021-07-23 07:51
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 836 240