Mapka

Mapka

Liczba odsłon: 10079907

Przyroda

Grafika przyrodyOgromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Liczba odsłon: 10079464

Rezerwaty

Grafika rezerwatówRozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Liczba odsłon: 10079547
Galeria
Liczba odsłon: 272793

ŚRODOWISKO KULTUROWE

W wyniku burzliwej historii XX w. obszar Bieszczadów został pozbawiony powstałego w ciągu stuleci tradycyjnego i swoistego dziedzictwa kulturowego. Tyczy się to również obszaru Parku Krajobrazowego Doliny Sanu. Do czasu wysiedleń w połowie XX w. miejscową ludność stanowili w zdecydowanej większości Rusini, zwani tutaj Bojkami. Ten górski lud należąc do wschodniego obrządku chrześcijaństwa, wytworzył interesującą kulturę, której nieliczne ślady przetrwały do dziś.

Wybrane zabytki:

-          Smolnik - drewniana cerkiew z 1791 r., jest to jedyna w polskich Bieszczadach zachowana w naturalnym środowisku cerkiew tzw. typu bojkowskiego,wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

-          Chmiel - drewniana cerkiew z 1906 r.,

-          Dwernik - kościół w Dwerniku - stara drewniana cerkiew z 1898 r., przeniesiona z Lutowisk do Dwernika w 1979 r. Wewnątrz znajduje się  

            ołtarz z XIX w. z unikatowym obrazem św. Michała Archanioła.

-          Krywe - ruiny murowanej cerkwi z 1842 r.,

-          Hulskie - ruiny murowanej cerkwi z 1820 r.

Interesujące ze względów turystycznych jest poszukiwanie śladów nieistniejących wsi, – np. ruin zabudowań dworskich, ruin młynów, cmentarzy, zdziczałych sadów. Dotyczy to szczególnie Hulskiego, Krywego i Tworylnego. W przypadku pierwszych dwóch dawnych miejscowości sprzyja temu ścieżka historyczno-przyrodnicza „Przysłup Caryński – Krywe nad Sanem”.

Galeria
Liczba odsłon: 6587

Atrakcje

Grafika atrakcje

Liczba odsłon: 10101337

Multimedia

Liczba odsłon: 10087981
 do góry