Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel. (0-13) 43-631-87

Mapka

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Park Krajobrazowy Doliny Sanu

Rezerwat przyrody "Śnieżyca wiosenna w Dwerniczku"

Rezerwat przyrody „Śnieżyca wiosenna w Dwerniczku” jest to rezerwat częściowy, florystyczny. Celem ochrony jest zachowanie stanowiska śnieżycy wiosennej oraz zbiorowisk łąkowych z bogatą florą gatunków chronionych. Cały obiekt położony jest w szerokim zakolu Sanu i charakteryzuje się dużym uwilgotnieniem podłoża. Na terenie rezerwatu przyrody występuje zbiorowisko wilgotnej łąki ostrożeniowej oraz pojedyncze zadrzewienia i zakrzewienia różnych gatunków wierzb, olchy szarej i jesiona wyniosłego. W rezerwacie bytują okresowo, głównie w celach pokarmowych, duże zwierzęta leśne, takie jak: jeleń europejski, sarna, dzik czy lis. Ponadto na terenie rezerwatu stwierdzono obecność: jeża wschodniego, kreta, nornicy rudej i myszy leśnej. Awifauna na obszarze rezerwatu i w jego pobliżu znajduje dobre warunki bytowe i lęgowa a reprezentowana jest m.in.: czaplę siwą, bociana czarnego, dzięcioła czarnego, kwiczoła. Okresowy występują też motyle. Jest to rezerwat podlegający ochronie czynnej, muszą na nim być prowadzone ingerujące w naturalne procesy zabiegi ochronne.

Ogólny opis roślinności (występującej na terenie rezerwatu):

 • Śnieżyca wiosenna   Leucojum vernumi,
 • Biedrzeniec większy   Pimpinella maior,
 • Jaskier ostry   Ranunculus acer, J
 • askier rozłogowy   Ranunculus repens
 • Jaskier różnolistny Ranunculus auricomus,
 • Przetacznik ożankowy   Veronica chamaedrys,
 • Przytulia wiosenna Galium vernum,
 • Śmiałek darniowy   Deschampsia caespitosa,
 • Babka lancetowata   Plantago lanceolata,
 • Wiązówka błotna   Filipendula ulmaria,
 • Kuklik zwisły   Geum rivale,
 • Pierwiosnka wyniosła   Primula elatior,
 • Chaber austriacki  Centaurea phrygia,
 • Dzięgiel leśny   Angelica sylvestris,
 • Ostrożeń łąkowy   Cirsium rivulare,
 • Szczaw zwyczajny   Rumex acetosa,
 • Firletka poszarpana   Lychnis flos-cuculi,
 • Dąbrówka rozłogowa   Ajuga reptans,
 • Pięciornik kurze ziele   Potentilla erecta,
 • Ciemiężyca zielona   Veratrum lobelianum,
 • Kozłek całolistny   Valeriana simplicifolia,
 • Turzyca zaostrzona Carex gracilis,
 • Turzyca drżączkowata   Carex brizoides,
 • Sitowie leśne   Scirpus silvaticus.

Utworzenie rezerwatu "Śnieżyca wiosenna w Dwerniczku" podyktowane było potrzebą ochrony naturalnego stanowiska śnieżycy wiosennej (Leucoium vernum), gatunku objętego ochroną. Rezerwat stwarza dogodne warunki dla obserwacji i badań nad tak licznie występującym gatunkiem chronionym.

 • Data aktualizacji: 2021-07-23 07:51
 • |
 • Licznik odwiedzin: 7 836 390