Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel. (0-13) 43-631-87

Kompendium wiedzy

Mapka

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Aktualności

"Badania geograficzne w województwie podkarpackim- historia, współczesność i przyszłość. W 100-lecie Polskiego Towarzystwa Geograficznego".

W dniu 22 marca 2019 r. przedstawiciele Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie uczestniczyli w ogólnopolskiej konferencji geograficznej "Badania geograficzne w województwie podkarpackim - historia, współczesność i przyszłość. W 100-lecie Polskiego Towarzystwa Geograficznego".  Jej organizatorem był Rzeszowski Oddział PTG we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego. W konferencji uczestniczyli członkowie oddziałów z całej Polski, przedstawiciele wielu instytucji zajmujących się tematyką geografii, a także sympatycy organizacji. Uczestnicy konferencji wzięli udział w wielu wykładach, poruszających szerokie spektrum wiedzy geograficznej z zakresu między innymi: geomorfologii, ochrony przyrody, rozwoju regionalnego, czy turystyki. Dr Wojciech Krukar w swoim wykładzie poruszył temat „Problemu desygnacji głównego źródła rzeki na przykładzie Sanu”, natomiast tematem wykładu dr Krzysztofa Szpary były badania nad turystyką w południowo-wschodniej Polsce. Wydarzeniu towarzyszyły wystawy m.in. Mapy świata na pocztówkach - Piotra Pilcha oraz 100 podróży podkarpackich geografów na 100 lat PTG.

  • Data aktualizacji: 2021-01-21 10:48
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 090 405