Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel. (0-13) 43-631-87

Mapka

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Aktualności

 • Odwiedziny uczniów w Sali edukacyjno-przyrodniczej w Zespole.

  W miesiącu grudniu 2017 r. salę przyrodniczo-edukacyjną Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie zwiedziło 912 osób. Byli to uczniowie Szkoły Podstawowej w Dukli, Gimnazjum w Dukli i Liceum w Dukli oraz dzieci z Przedszkola Gminnego w Dukli. 

 • Dzieci z Bukowska w sali edukacyjnej Zespołu.

  W dniu 7 grudnia 2017 roku w sali edukacyjnej Zespołu odbyły się zajęcia z udziałem  34 dzieci z klasy IV i V oraz ich 3 opiekunów ze Szkoły Podstawowej w Bukowsku. 

 • Zajęcia edukacyjne dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Łękach strzyżowskich.

  W dniu 25 listopada 2017 roku w Szkole Podstawowej w Łękach Strzyżowskich odbyły się zajęcia przyrodnicze z grupą 110 dzieci i ich 8 opiekunkami. 

 • Zajęcia edukacyjne w Szkole Podstawowej w Markuszowej.

  W dniu 25 listopada 2017 roku w Szkole Podstawowej w Markuszowej odbyły się zajęcia edukacyjne z udziałem 85 dzieci i 7 opiekunów. 

 • Dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 7 w Krośnie oraz z Domu Wczasów Dziecięcych w Rymanowie-Zdroju w siedzibie Zespołu.

  W dniu 22 listopada 2017 roku uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 7 w Krośnie wraz z opiekunami oraz dzieci z Domu Wczasów Dziecięcych w Rymanowie-Zdroju zwiedzili ekspozycję edukacyjno-przyrodniczą Zespołu. Łącznie 49 osób. 

 • Edukacja przyrodnicza w Szkole Podstawowej w Jaśliskach.

  W dniu 15 listopada 2017 roku w Szkole Podstawowej w Jaśliskach odbyły się zajęcia edukacyjne z grupą  53 uczniów wraz z 3 opiekunami. Przeprowadzona prelekcja o zwierzętach naszych lasów powiązana była  z  informacjami o zasobach i ochronie przyrody  Jaśliskiego Parku Krajobrazowego. 

 • Edukacja ekologiczna w szkole w Januszkowicach.

  W dniu 14 listopada 2017 roku w Szkole Podstawowej  im. Adama Mickiewicza w Januszkowicach odbyły się zajęcia edukacyjne z udziałem 50 uczniów i opiekuna. Tematyka obejmowała zakres i formy ochrony przyrody w nawiązaniu do pobliskiego Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego.

 • Młodzież z Częstochowy w sali edukacyjnej Zespołu.

  W dniu 10 listopada 2017 roku ekspozycję edukacyjno-przyrodnicza w Zespole zwiedzało 15 uczniów wraz z 3 opiekunami z Liceum Ogólnokształcącego Nr IV w Częstochowie. Wizyta w sali był wstępem do kilkudniowego pobytu na obszarze Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego.

 • Edukacja w Szkole Podstawowej w Cisnej.

  W dniu 25 października 2017 roku w Szkole Podstawowej w Cisnej odbyły się zajęcia edukacyjne z udziałem  55 dzieci i 4 opiekunów. Tematyka obejmowała charakterystykę zwierząt związanych ze środowiskiem wodnym, a w szczególności z gatunkami występującymi w naszych rzekach. 

 • Prelekcja o lesie w Szkole Podstawowej w Wysokiej Strzyżowskiej.

  W dniu 6 października 2017 roku w Szkole Podstawowej Nr  1 im. Św. Jana Kantego  w Wysokiej Strzyżowskiej odbyły się zajęcia z udziałem 60 dzieci i ich 6 opiekunów. Tematyka spotkania obejmowała funkcje  i znaczenie lasu dla środowiska przyrodniczego i człowieka. Poruszane w prelekcji zagadnienia ściśle wiązały się z otoczeniem widzianym z okien szkoły,  czyli terenem Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego. Na zakończenie spotkania przekazano słuchaczom publikacje Zespołu.

 • Dzieci z miejscowości Brzyska w sali edukacyjnej Zespołu.

  W dniu 5 października 2017 roku 39 dzieci i 3 opiekunów ze Szkoły Podstawowej w Brzyskach zwiedziło salę edukacyjno-przyrodniczą Zespołu. Dużym zainteresowaniem cieszyła się ekspozycja zwierząt leśnych, których biologię oraz występowanie na terenie Karpackich Parków Krajobrazowych omówił prowadzący zajęcia pracownik Zespołu. Pod koniec spotkania jego uczestnikom przekazano publikacje edukacyjne Zespołu.

 • Sprzątanie świata w Moszczańcu.

  W dniu 15 września  2017 roku w Zakładzie Karnym w Moszczańcu pracownik Zespołu w ramach wspólnie organizowanej  „Akcji sprzątania świata” przeprowadził prelekcję na temat powstawania, segregacji i recyklingu odpadów. Po jej wysłuchaniu 29 osadzonych przeprowadziło sprzątanie otoczenia Zakładu i poboczy lokalnych dróg. Zebrane odpady zebrano i przesegregowano do odpowiednich worków.

 • Dzieci z Gwoźnicy Górnej i Niebylca w sali edukacyjnej Zespołu.

  W dniu 19 września 2017 roku  ekspozycję edukacyjno-przyrodniczą Zespołu poznała grupa 32 uczniów wraz z  2 opiekunami ze Szkół Podstawowych w Gwoźnicy Górnej i Niebylcu. Następnie dzieci wysłuchały prelekcji na temat zasad i form ochrony przyrody oraz  walorów przyrodniczych  i kulturowych Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego obok którego zlokalizowane są te szkoły.

 • Trwa harcerskie lato z edukacją przyrodniczą.

  W dniu 4 sierpnia  2017 roku w Stanicy Harcerskiej w Woli Michowej odbyło się kolejne spotkanie pracownika Zespołu z grupą 90 harcerzy tym razem z Końskich, Starachowic i Krosna. Podczas przeprowadzonej prelekcji  przedstawiono potrzebę ochrony przyrody,  jej cele i formy.

 • Wakacyjna edukacja dzieci z Krosna.

  W dniu 27 czerwca 2017 roku z oferty edukacyjnej Zespołu skorzystała grupa 26 dzieci z ich 4 opiekunami przebywająca na obozie letnim zorganizowanym przez Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Oddział w Krośnie.

 • Zajęcia edukacyjne w Szkole Podstawowej w Potoku.

  W dniu 21 czerwca 2017 roku pracownik Zespołu przeprowadził zajęcia edukacyjne z udziałem 50 uczniów z klas od II do VI oraz ich 5 opiekunów w Szkole Podstawowej w Potoku.

 • Zajęcia terenowe dzieci z Wólki Podleśnej.

  W dniu 20 czerwca 2017 roku grupa 50 dzieci z klas od I do III wraz z 7 opiekunami ze Szkoły Podstawowej w Wólce Podleśnej uczestniczyła w zajęciach terenowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego.

 • Edukacja dzieci z „zerówki” ze Szkoły Podstawowej w Jasionce.

  W dniu 20 czerwca 2017 roku grupa 17 dzieci z klasy „O” wraz z opiekunami ze Szkoły Podstawowej w Jasionce zwiedziła ekspozycję edukacyjno-przyrodnicza Zespołu.

 • Dzieci z Rymanowa w sali edukacyjnej Zespołu.

  W dniu 7 czerwca 2017 roku grupa 24 dzieci z klas 0-I i 7 opiekunów ze Szkoły Podstawowej w Rymanowie zwiedziła ekspozycję edukacyjno-przyrodniczą Zespołu.

 • Finał XXV Turniej Wiedzy Ekologicznej w Rymanowie.

  W dniu 6 czerwca 2017 roku przedstawiciel Zespołu uczestniczył w pracy komisji konkursowej XXV Turnieju Wiedzy Ekologicznej 7 szkół gimnazjalnych z terenu gminy Rymanów organizowanego przez Gminnym Ośrodku Kultury w Rymanowie.

 • Szkoła Podstawowa z Wisłoka Wielkiego w Zespole.

  W dniu 6 czerwca 2017 roku 23 uczniów i 6 ich opiekunów ze Szkoły Podstawowej w Wisłoku Wielkim zwiedziło ekspozycję edukacyjno-przyrodniczą Zespołu.

 • Dzień Dziecka w Duszatynie.

  W dniu 3 czerwca 2017 roku grupa 25 osób (młodzież i opiekunowie) z Domu Dziecka w Żyznowie uczestniczyła w rajdzie organizowanym przez Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.

 • Dzień Dziecka w Zespole.

  W ramach obchodów Dnia Dziecka w dniu 1 czerwca 2017 roku Zespół we współpracy z Szkołą Podstawową Nr 1 w Dukli zorganizował spotkanie edukacyjne z udziałem 38 uczniami I klasy i ich 2 opiekunami.

 • Harcerze zawsze blisko przyrody.

  W dniu 27 maja 2017 roku w Zespole podejmowano 32 osobową grupę harcerzy seniorów uczestniczących w zlocie Chorągwi Podkarpackiej Związku Harcerstwa Polskiego w Iwoniczu Zdroju.

 • Zajęcia edukacyjne w Rymanowie Zdroju.

  W dniu 12 lipca 2017 roku w Domu wczasów Dziecięcych w Rymanowie Zdroju odbyły się zajęcia z udziałem 53 dzieci z Rzeszowa i jego okolicy odpoczywających na kolonii letniej w tym uzdrowisku. Tematyka spotkania obejmowała ochronę przyrody oraz biologię, miejsce i znaczenie wybranych zwierząt  w środowisku naturalnym.  Przedstawione informacje zainteresowały słuchaczy co skutkowało pytaniami i relacjami dzieci z ich obserwacji przyrody.

 • Zajęcia podczas kolonii letniej w Mokrem.

  W dniu 14 lipca 2017 roku odbyły się zajęcia edukacyjne z udziałem 28 dzieci i ich 3 opiekunami przebywającymi na kolonii letniej w Szkole Podstawowej w Mokrem zorganizowanej przez Związek Ukraińców w Polsce. Przedstawiona prezentacja na temat zasobów przyrody i ich ochrony w naszym regionie  zainteresowała  dzieci  tym bardziej, że  przyjechały one na tę kolonię z terenu całej Polski.

 • Harcerskie lato z edukacją przyrodniczą.

  W dniu 17 lipca 2017 roku w Stanicy Harcerskiej w Woli Michowej odbyło się spotkanie pracownika Zespołu z grupą 97 zuchów i harcerzy z Białegostoku. Młodszym słuchaczom przedstawiono prelekcję na temat ochrony przyrody i biologii niektórych zwierząt występujących w naszych lasach, a starszym  przekazano informacje o Ciśniańsko-Wetlińskim Parku Krajobrazowym, na terenie którego znajduje się obóz. 

 • Harcerze z Kutna w Ciśniańsko-Wetlińskim Parku Krajobrazowym.

  W dniu 24 lipca 2017 roku w Schronisku Młodzieżowym w Wetlinie odbyło się spotkanie przedstawiciela Zespołu z grupą 40 harcerzy i ich 4 opiekunami z Hufca ZHP Kutno przebywającymi tam na obozie letnim. 

 • Wakacyjny odpoczynek z edukacją przyrodniczą.

  W dniu 26 lipca 2017 roku w sali edukacyjnej Zespołu przebywała grupa 22 dzieci i ich 3 opiekunów, odpoczywająca na półkolonii zorganizowanej przez „Stowarzyszenie Nasza Wrocanka”. Dzieci zostały oprowadzone po ekspozycji edukacyjno-przyrodniczej, a przekazywane wiadomości o zwierzętach i roślinach zachęciły je do zadawania pytań  i przedstawienia swoich spostrzeżeń dotyczących m.in. środowiska życia zwierząt zamieszkujących nasze lasy.

 • Młodzież z Królika Polskiego zwiedziła okolice Prządek.

  W dniu 27 września 2017 roku 49 uczniów i 4 opiekunów ze Szkoły Podstawowej w Króliku Polskim uczestniczyło w zajęciach terenowych w Czarnorzecko-Strzyżowskim Parku Krajobrazowym. Po zwiedzeniu rezerwatu przyrody „Prządki im. prof. Henryka Świdzińskiego” młodzież przeszła trasą ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej „Prządki - Zamek Kamieniec” kończąc wycieczkę zwiedzaniem odrzykońskiego zamku. 

 • Uczestnicy rajdu w sali edukacyjnej Zespołu.

  W dniu 26 maja 2017 roku ekspozycję edukacyjno-przyrodnicza Zespołu zwiedziła grupa 83 uczestników z 9 opiekunami Wojewódzkiego Rajdu „Po bezdrożach” zorganizowanego w Polskim Towarzystwie Schronisk Młodzieżowych w Dukli.

 • Szkoła Podstawowa z Wólki Podleśnej z wizytą w Zespole.

  W dniu 23 maja 2017 roku z wizyta w Zespole przebywała grupa 23 dzieci z 3 opiekunami ze Szkoły Podstawowej w Wólce Podleśnej koło Rzeszowa.

 • Tematyka przyrodnicza ciekawi wszystkich.

  W dniu 18 maja 2017 roku ekspozycję edukacyjno-przyrodniczą Zespołu odwiedziła grupa 13 osób ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Cergowej.

 • Edukacja i czynna ochrona przyrody w Komborni.

  W dniu 16 maja 2017 rokupracownik Zespołu poprowadził terenowe zajęcia edukacyjne z udziałem 7 dzieci i opiekuna ze Szkoły Podstawowej w Komborni.

 • Spotkanie przedszkolaków z Jasła z przyrodą.

  W dniu 15 maja 2017 roku 58 przedszkolaków i 6 opiekunów z Przedszkola Miejskiego Nr 13 w Jaśle zwiedziło ekspozycję edukacyjno-przyrodnicza Zespołu.

 • Zajęcia edukacyjne z udziałem dzieci z Woli Jasienickiej.

  W dniu 10 maja 2017 roku w sali edukacyjnej Zespołu odbyły się zajęcia z udziałem 52 osobowej grupy dzieci i ich opiekunów ze Szkoły Podstawowej w Woli Jasienickiej.

 • Młodzież z Częstochowy w sali edukacyjnej Zespołu.

  W dniu 4 maja 2017 roku ekspozycję edukacyjno-przyrodnicza w Zespole zwiedzała grupa 17 uczniów wraz z 3 opiekunami z Liceum Ogólnokształcącego Nr IV w Częstochowie.

 • Edukacja młodzieży w Gminnym Ośrodku Kultury w Rymanowie.

  W dniu 4 maja 2017 roku pracownik Zespołu przeprowadził prelekcję dla 28 uczniów i 7 opiekunów w ramach warsztatów przygotowujących do udziału w XXV edycji Turnieju Wiedzy Ekologicznej.

 • Uczestnicy rajdu w sali edukacyjnej Zespołu.

  W dniu 28 kwietnia 2017 roku ekspozycję edukacyjno-przyrodniczą w Zespole zwiedziła grupa 40 uczniów wraz z 6 opiekunami uczestnicząca w XXI Rajdzie „Śladami Historii i Legend” zorganizowanym przez Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych przy współpracy ze Szkołą Podstawową Nr 10 w Krośnie i Miejskim Zespołem Szkół Nr 1 w Krośnie.

 • Edukacja w Szkole Podstawowej w Krasnej.

  W dniu 28 kwietnia 2017 roku w Szkole Podstawowej w Krasnej odbyły się zajęcia edukacyjne z udziałem 30 dzieci i 3 opiekunów. Położenie tej miejscowości pośrodku Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego ukierunkowało tematykę prelekcji.

 • Gminny Konkurs Ekologiczny w Jasionce.

  W dniu 27 kwietnia 2017 roku przedstawiciel  Zespołu uczestniczył w pracach jury XI Gminnego Konkursu Ekologicznego szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Dukla. W bieżącym roku uczestników eliminacji  podejmował Zespół Szkół Publicznych w Jasionce. 

 • Edukacja przyrodnicza w Szkole Podstawowej w Makowiskach.

  W dniu 19 kwietnia 2017 roku w nawiązaniu do zbliżającego się Światowego Dnia Ziemi w Szkole Podstawowej w Makowiskach odbyły się zajęcia edukacyjne z udziałem 30 dzieci z klas od 0 do VI i ich opiekunów.

 • Edukacja przyrodnicza z przedszkolakami.

  W dniu 6 kwietnia 2017 roku w Przedszkolu Samorządowym w Korczynie odbyły się zajęcia przyrodnicze z grupą 80 dzieci i ich 4 opiekunkami. 

 • Gimnazjaliści z Dukli w sali edukacyjnej Zespołu.

  W dniu 31 marca 2017 roku ekspozycję edukacyjno-przyrodnicza zwiedziła grupa 13 uczniów z opiekunem z Gimnazjum w Dukli. 

 • Zwiedzanie ekspozycji w siedzibie Zespołu.

  W dniu 30 marca 2017 roku uczniowie klasy II i III z Zespołu Szkół w Jasionce uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych w siedzibie Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie. 

 • Edukacja w Szkole Podstawowej w Długiem.

  W dniu 29 marca 2017 roku pracownik Zespołu przeprowadził zajęcia edukacyjne z udziałem 44 uczniów i ich opiekunów w Szkole Podstawowej w Długiem koło Zarszyna. 

 • Gimnazjaliści z Jasionki w sali edukacyjnej Zespołu.

  W dniu 28 marca 2017 roku ekspozycję edukacyjno-przyrodniczą Zespołu zwiedziła grupa 27 uczniów Gimnazjum w Jasionce ze swoimi opiekunami. 

 • Wycieczka edukacyjna Szkoły Podstawowej w Gwoźnicy Górnej.

  W dniu 28 marca 2017 roku w sali edukacyjnej Zespołu przebywała grupa 27 uczniów i ich 3 opiekunów ze Szkoły Podstawowej w Gwoźnicy Górnej. Celem wycieczki szkolnej było zwiedzenie ekspozycji edukacyjno-przyrodniczej oraz wysłuchanie prelekcji na temat parków krajobrazowych. 

 • Edukacja przyrodnicza w Wysokiej Strzyżowskiej.

  W dniu 22 marca 2017 roku w Szkole Podstawowej Nr 1 w Wysokiej Strzyżowskiej odbyły się zajęcia z udziałem 40 dzieci i ich opiekunów. Tematyka spotkania obejmowała zwierzęta związane ze środowiskiem wodnym, z potokami i rzekami Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego.

 • Edukacja w Pierwszym Dniu Wiosny.

  W Pierwszym Dniu Wiosny (21 marca 2017 r.) siedzibę Zespołu odwiedzili uczniowie z Zespołu Szkół nr 2 w Dukli. Spotkanie rozpoczęła prelekcja dotycząca atrakcji turystycznych nadzorowanych przez Zespół parków krajobrazowych, a także przybliżenie działań prowadzonych przez pracowników Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.  

 • Edukacja w Zakładzie Karnym w Moszczańcu.

  W dniu 17 marca 2017 roku w Zakładzie Karnym w Łupkowie Oddział Zewnętrzny w Moszczańcu pracownicy Zespołu przeprowadzili zajęcia edukacyjne na temat atrakcji przyrodniczych i kulturowych oraz zakresu działania Karpackich Parków Krajobrazowych. 

 • Przedszkolaki w sali edukacyjnej Zespołu.

  W dniu 8 marca 2017 roku 12 dzieci z Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Słoneczko” w Dukli zwiedziło ekspozycje edukacyjno-przyrodniczą Zespołu. 

 • Edukacja przyrodnicza w Zespole Szkół w Siedliskach-Bogusz.

  W dniu 1 marca 2017 roku w Zespole Szkól w Siedliskach-Bogusz odbyły się zajęcia przyrodnicze z dwiema grupami młodzieży. Dzieci ze szkoły podstawowej wysłuchały prelekcji na temat ochrony przyrody i wybranych zwierząt zamieszkujących okoliczne lasy, natomiast młodzież gimnazjalna poznała walory przyrodnicze i kulturowe Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, w którego otulinie położone są Siedliska-Bogusz.

 • Edukacja przyrodnicza w Gimnazjum w Krzywczy.

  W dniu 27 lutego 2017 roku w Gimnazjum w Krzywczy odbyły się zajęcia z grupą 20 uczniów biorących udział w kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. 

 • Dzieci z Jasionki zwiedziły ekspozycję edukacyjno -przyrodniczą w Zespole.

  W dniu 21 lutego 2017 roku grupa 19 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Jasionce uczestniczyła w zajęciach edukacyjnych przeprowadzonych w oparciu o ekspozycje edukacyjno-przyrodniczą Zespołu.

 • Zajęcia edukacyjne w Sanoku.

  W dniu 17 lutego 2017 roku w Gimnazjum nr 2 w Sanoku odbyły się zajęcia edukacyjne z udziałem  26 słuchaczy. Uczestniczyła w nich młodzież przygotowująca się do kolejnego etapu ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” oraz poszerzająca wiedzę w ramach warsztatów ekologiczno-przyrodniczych.

 • Edukacja w Odrzykoniu.

  W dniu 15 lutego 2017 roku w Zespole Szkół im. Aleksandra Fredry w Odrzykoniu odbyła się prelekcja przedstawiciela Zespołu na temat walorów przyrodniczych, kulturowych i historii Czarnorzecko–Strzyżowskiego  Parku Krajobrazowego. 

 • Styczniowa edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży.

  W dniu 12 stycznia 2017 roku przedstawiciel Zespołu przeprowadził zajęcia dla 45 słuchaczy z Gimnazjum w Wiśniowej  na temat walorów przyrodniczych i kulturowych pobliskiego Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego.

 • Edukacja przed etapem wojewódzkim konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”.

  W dniu 26 stycznia 2017 roku Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie do swojej siedziby zaprosił dwie drużyny biorące udział w etapie wojewódzkim XVI Edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”.

 • Harcerze z Krościenka Wyżnego zwiedzili ekspozycję edukacyjno-przyrodniczą w Zespole Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.

  W dniu 23 stycznia 2017 roku siedzibę Zespołu odwiedzili harcerze z Krościenka Wyżnego. Zwiedzanie rozpoczęto od przybliżenia uczestnikom działalności Zespołu oraz krótkiej charakterystyki parków krajobrazowych zarządzanych przez Zespół. 

 • Zajęcia edukacyjne w Szkole Podstawowej w Komborni.

  W dniu 13 grudnia 2016 roku w Szkole Podstawowej w Komborni odbyły się zajęcia edukacyjne z udziałem 22 uczniów i ich opiekuna.  Dzieciom przedstawiono prezentację o pobliskim Czarnorzecko- Strzyżowskim Parku Krajobrazowym.

 • Edukacja przyrodnicza w Szkole Podstawowej w Woli Jasienickiej.

  W dniu 12 grudnia 2016 roku w Szkole Podstawowej w Woli Jasienickiej przedstawiciel Zespołu przeprowadził zajęcia edukacyjne z grupą 98 słuchaczy. Podczas prelekcji przedstawiono walory przyrodnicze i kulturowe Czarnorzecko-Strzyżowskiemu Parkowi Krajobrazowemu, na terenie którego położona jest szkoła. 

 • Edukacja w Zespole Szkół w Żyznowie.

  W dniu 1 grudnia 2016 roku odbyły się zajęcia edukacyjne w Zespole Szkół w Żyznowie. Uczniowie podzieleni na grupy ze szkoły podstawowej i z gimnazjum (łącznie 66 osób) wysłuchali prelekcji na temat, graniczącego ze szkołą, Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego. 

 • Zajęcia edukacyjne w Miejskim Zespole Szkół w Strzyżowie.

  W dniu 29 listopada 2016 roku w Miejskim Zespole Szkół w Strzyżowie odbyły się zajęcia edukacyjne dla dwóch grup słuchaczy, ze szkoły podstawowej i z gimnazjum, łącznie 234 osoby.

 • Edukacja w Szkole Podstawowej w Godowej.

  W dniu 28 listopada 2016 roku w Szkole Podstawowej w Godowej odbyły się zajęcia edukacyjne z grupą 19 słuchaczy. Podczas prelekcji przedstawiono walory przyrodnicze i kulturowe Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego przy granicy którego położona jest szkoła. 

 • Zajęcia przyrodnicze dla dzieci z Jaszczurowej.

  W dniu 24 listopada 2016 roku w Szkole Podstawowej w Jaszczurowej odbyły się zajęcia edukacyjne z grupą 21 słuchaczy. Omówiono formy ochrony przyrody funkcjonujące na terenie województwa podkarpackiego, w tym Karpackie Parki Krajobrazowe. 

 • Edukacja przyrodnicza w Gimnazjum w Lutowiskach.

  W dniu 23 listopada 2016 roku w Gimnazjum w Lutowiskach odbyły się zajęcia z grupą 16 uczniów biorących udział w kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. 

 • Edukacja przyrodnicza w Szkole Podstawowej w Węglówce i Łękach Strzyżowskich.

  W dniu 9 listopada 2016 roku przedstawiciel Zespołu przeprowadził prelekcję o tematyce przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Węglówce dla grupy 38 dzieci a następnie w Szkole Podstawowej w Łękach Strzyżowskich dla 100 uczniów. 

 • Spotkanie edukacyjne w Cisnej.

  W dniu 8 listopada 2016 roku w Zespole Szkół w Cisnej odbyły się zajęcia edukacyjne z grupą 42 dzieci i ich opiekunami. Pogadanka na temat ochrony przyrody oraz biologii niektórych zwierząt naszych lasów spotkała się z zainteresowaniem słuchaczy.

 • Wizyta w Zespole seniorów z Korczyny.

  Z dużą satysfakcją w dniu 18 października 2016 roku przyjęto w Zespole wizytę 18 podopiecznych Domu Seniora VIGOR w Korczynie. Przybyli goście realizowali szerszy program wycieczki, ale nie zabrakło w nim zwiedzenia wystawy eksponatów faunistycznych w siedzibie Zespołu. 

 • Przedszkolaki z Targowisk na wycieczce w Dukli.

  W dniu 14 października 2016 roku grupa 21 dzieci z opiekunami wybrała się na wycieczkę do Dukli. Głównym punktem programu było zwiedzenie wystawy faunistycznej w Zespole a następnie projekcja filmu rysunkowego na temat ochrony środowiska. 

 • Przedszkolaki z Dukli poznają zwierzęta.

  W dniu 13 października 2016 roku przedstawiciel Zespołu przeprowadził zajęcia edukacyjne ze 150 osobową grupą dzieci z Przedszkola przy Zespole Szkół nr 1 w Dukli. 

 • Przedszkolaki z Jasła na wycieczce w Dukli.

  W dniu 11 października 2016 roku 46 dzieci wraz z ich opiekunami z Przedszkola Miejskiego Nr 12 w Jaśle wybrało się na wycieczkę do Dukli. Oprócz spaceru po miasteczku w programie były zajęcia w sali edukacyjnej Zespołu.

 • Podsumowanie konkursu przyrodniczego w Szkole Podstawowej w Iwoniczu Zdroju.

  W dniu 4 października 2016 roku w Szkole Podstawowej im. ks. dra Jana Rąba w Iwoniczu Zdroju odbyło się uroczyste podsumowanie II Gminnego Konkursu „Moje wakacyjne spotkanie z przyrodą”.  

 • Edukacja dzieci i młodzieży ze Stowarzyszenia Turystycznego „CYBA”.

  W dniu 30 września 2016 roku przeprowadzono zajęcia edukacyjne dla 45 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Jedlicze. Odwiedzenie Naszej siedziby było pierwszym punktem planowanej przez Stowarzyszenie Turystyczne „CYBA” wycieczki terenowej. 

 • Dzieci z Szufnarowej w sali edukacyjnej Zespołu.

  W dniu 29 września 2016 roku w zajęciach w sali edukacyjnej Zespołu uczestniczyło 48 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Szufnarowej. Dzieci obejrzały eksponaty faunistyczne oraz wysłuchały informacji o poszczególnych gatunkach zwierząt. 

 • Przedszkolaki z Krosna w sali edukacyjnej Zespołu.

  W dniu 28 września 2016 roku do sali edukacyjnej Zespołu przyjechała grupa 57 dzieci wraz z 7 opiekunami z Przedszkola Miejskiego Nr 11 w Krośnie. Uczniów najbardziej interesowały eksponaty faunistyczne i opowieści o ich biologii.

 • Dzieci z Przedszkola Św. Józefa w Krośnie na zajęciach w Zespole.

  Dzieci z Przedszkola Św. Józefa w Krośnie po przejściu trasą ścieżki przyrodniczej „Przy Zamku Kamieniec” utworzonej na terenie Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego przyjechały w dniu 27 września 2016 roku do siedziby Zespołu by kontynuować edukację.

 • Dzieci z Iskrzyni w sali Zespołu.

  W dniu 27 września 2016 roku 17 dzieci ze Szkoły Podstawowej w Iskrzyni uczestniczyło w zajęciach edukacyjnych prowadzonych w siedzibie Zespołu. Słuchacze zwiedzając wystawę eksponatów faunistycznych wykazali się dużym zainteresowaniem i zadawali pytania na temat dzikich zwierząt.  

 • Edukacja przyrodnicza i historyczna dzieci ze Szkoły Podstawowej w Wietrznie.

  W dniu 26 września 2016 roku 20 dzieci ze Szkoły Podstawowej w Wietrznie wzięło udział w zajęciach terenowych na trasie ścieżki przyrodniczej „Do złotej studzienki”. Ma ona kształt pętli o długości 4 km i jest miejscem kultu św. Jana z Dukli. 

 • Edukacja ekologiczna uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 12 w Krośnie.

  W dniu 26 września 2016 roku w sali edukacyjnej Zespołu przebywała grupa 38 uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 12 w Krośnie. Uczniowie zwiedzili wystawę przyrodniczą z eksponatami i wysłuchali komentarza na temat poszczególnych gatunków fauny. 

 • Przedszkolaki na zajęciach terenowych.

  W ramach obchodów Ogólnopolskiego Dnia  Przedszkolaka w dniu 20 września  2016 roku przedstawiciel  Zespołu przeprowadził zajęcia  terenowe z  udziałem 42 dzieci z Przedszkola Świętego Józefa  w Krośnie „pod czujnym okiem” 6 opiekunów. Marszrutę rozpoczęto spod zamku „Kamieniec” w Odrzykoniu, gdzie padły już pierwsze pytania dzieci o rolę i historię tego obiektu. 

 • Edukacja w Zespole Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.

  W dniu 14 września 2016 roku odbyły się zajęcia edukacyjne dla 18 uczniów ze Szkoły Podstawowej z Dukli. Uczniowie zwiedzili ekspozycję przyrodniczo – historyczną  oraz uczestniczyli  w projekcji filmów  o tematyce przyrodniczej.

 • Dzieci z Iwli w sali edukacyjnej Zespołu.

  W dniu 13 września 2016 roku w sali edukacyjnej Zespołu odbyły się zajęcia edukacyjne z udziałem 32 dzieci ze Szkoły Podstawowej w Iwli. Szczególne zainteresowanie uczestników spotkania wzbudziły eksponaty faunistyczne oraz informacje o ich biologii. 

 • Wakacyjna edukacja harcerzy.

  W dniu 28 lipca 2016 roku pracownik Zespołu spotkał się z 50 osobową grupą harcerzy z Hufca Krosno przebywających na obozie letnim w Stanicy Harcerskiej „Wola” w Woli Michowej. 

 • Wakacyjny wypoczynek połączony z edukacją.

  Prowadzący wakacyjne świetlice środowiskowe w Makowiskach i w Starym Żmigrodzie postanowili połączyć wypoczynek letni z edukacją. Zajęcia przeprowadzono w dniu 21 lipca 2016 roku w sali dydaktyczno – edukacyjnej oraz w Terenowej Bazie Edukacyjnej obok siedziby Zespołu. 

 • Edukacja przedszkolaków z Rogów.

  W dniu 27 czerwca 2016 roku do sali edukacyjnej Zespołu przyjechało 25 przedszkolaków z Rogów wraz z 7 opiekunkami. Zajęcia edukacyjne rozpoczęły się od filmów rysunkowych o tematyce przyrodniczej i pogadanki o przyczynach i celach ochrony przyrody.

 • Zabawa i edukacja przyrodnicza przedszkolaków.

  W dniu 24 czerwca 2016 roku siedzibę Zespołu odwiedziły dzieci z Przedszkola w Łężynach. W trakcie zajęć w siedzibie Zespołu przedstawiono przedszkolakom walory środowiska kulturowego prezentując przedmioty codziennego użytku, które dają wyobrażenie o dawnym życiu na wsi oraz wykonywanych pracach w gospodarstwie domowym. W dalszej części zwiedzający mogli zapoznać się z bogactwem przyrody parków krajobrazowych i obejrzeć ekspozycję przyrodniczą.

 • Zajęcia edukacyjne w Jaszczurowej.

  W dniu 17 czerwca 2016 roku w Szkole Podstawowej w Jaszczurowej odbyły się zajęcia edukacyjne z udziałem 33 dzieci. Starsi uczniowie wysłuchali prelekcji na temat pobliskiego Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego a młodsze o zwierzętach żyjących w naszych lasach.

 • Przedszkolaki z Głowienki w sali edukacyjnej.

  W dniu 17 czerwca 2016 roku w sali edukacyjnej Zespołu przebywała grupa 38 przedszkolaków z Głowienki. Dzieci obejrzały wystawę faunistyczna i wysłuchały komentarza na temat poszczególnych eksponatów oraz wymogów ochrony przyrody. 

 • Rajd z okazji Dnia Dziecka.

  Z okazji Dnia Dziecka w dniu 4 czerwca 2016 roku Zespół zorganizował rajd dzieci i ich opiekunów (25 osób) z Domu Dziecka w Żyznowie. Program rajdu obejmował przejście trasą turystyczną po terenie Jaśliskiego Parku Krajobrazowego. 

 • Edukacja dzieci z Jaślisk w sali edukacyjnej i w terenie.

  W dniu 1 czerwca 2016 roku 21 dzieci ze Szkoły Podstawowej w Jaśliskach uczestniczyło w zajęciach edukacyjnych prowadzonych w sali edukacyjnej Zespołu na temat ochrony przyrody oraz wartości przyrodniczych i historycznych Jaśliskiego Parku Krajobrazowego. 

 • Zajęcia w sali edukacyjnej Zespołu.

  W miesiącu maju w sali edukacyjnej Zespołu odbyły się zajęcia edukacyjne z grupą 22 dzieci z Przedszkola w Dukli, 42 dzieci z Przedszkola w Miejscu Piastowym oraz 12 dzieci ze Szkoły Podstawowej w Lubatówce.

 • Sejmik Ekologiczny w Węglówce.

  W dniu 31 maja 2016 roku w Zespole Szkół w Węglówce odbył się XVI Sejmik Ekologiczny szkół z terenu gminy Korczyna. W tym roku hasłem problemowym było „Zdrowo jemy, dobrze się czujemy”. 

 • Warsztaty ornitologiczne w Tyrawie Wołoskiej.

  Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków we współpracy z Fundacją Dziedzictwa Przyrodniczego zorganizowało warsztaty z zakresu edukacji środowiskowej pod hasłem „Przyroda polskich Karpat - jak wiedzę o niej wykorzystać w procesie edukacji środowiskowej”. W spotkaniu które odbyło się     w dniu 18 maja 2016 roku w Tyrawie Wołoskiej licznie uczestniczyli nauczyciele przyrody oraz przedstawiciel Zespołu.

 • Prelekcja w Gimnazjum w Mchawie.

  W dniu 16 maja 2016 roku odbyły się zajęcia edukacyjne z udziałem 33 uczniów z Gimnazjum w Mchawie. Tematyka prelekcji przeprowadzonej przez pracownika Zespołu obejmowała walory przyrodnicze, historyczne i kulturowe pobliskiego Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego. Ponadto dla szkoły i młodzieży przekazano publikacje edukacyjne i promocyjne. 

 • Edukacja ekologiczna w Łężanach.

  W dniu 13 maja 2016 roku 100 uczniów Szkoły Podstawowej w Łężanach wysłuchało prelekcji pracownika Zespołu na temat ochrony przyrody i zwierząt żyjących w naszych lasach. Dla szkoły przekazano komplet publikacji edukacyjnych Zespołu a dla dzieci gadżety promujące parki krajobrazowe. 

 • W teren z seniorami !

  W dniu 12 maja 2016 roku 38 osób zrzeszonych w Klubie Seniora Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazownictwa Oddział w Sanoku uczestniczyło w wycieczce krajoznawczej prowadzonej przez przedstawiciela Zespołu po terenie Jaśliskiego Parku Krajobrazowego.

 • Edukacja Szkole Podstawowej w Polanie.

  W dniu 11 maja 2016 roku odbyły się zajęcia edukacyjne z udziałem 24 dzieci w Publicznej Salezjańskiej Szkole Podstawowej w Polanie. Dzieci wysłuchały prezentacji na temat walorów przyrodniczych i kulturowych miejscowego Parku Krajobrazowego Doliny Sanu oraz na temat zwierząt występujących w okolicznych lasach. Spotkanie było też okazją do przekazania szkole oraz dzieciom publikacji edukacyjnych i promocyjnych Zespołu.

Strona 1 z 3
poprzednia | następna
 • Data aktualizacji: 2021-07-23 07:51
 • |
 • Licznik odwiedzin: 7 803 662