Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel. (0-13) 43-631-87

Mapka

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Jaśliski Park Krajobrazowy

 • Cenne zabytki Jaśliskiego Parku Krajobrazowego

  Na terenie Parku i w jego najbliższym sąsiedztwie turysta znajdzie wiele pięknych motywów: drewniane i murowane łemkowskie cerkwie, wsie ze starymi zagrodami, opuszczone doliny, w których stoją kapliczki i krzyże przydrożne, małomiasteczkowy układ urbanistyczny, cmentarze otoczone starodrzewem oraz mogiły wojenne.

 • Przyroda Jaśliskiego Parku Krajobrazowego

  Jaśliski Park Krajobrazowy chroni wschodnią część Beskidu Niskiego - obszaru źródliskowego Jasiołki i Wisłoka. W systemie obszarów chronionych stanowi on łącznik pomiędzy Magurskim Parkiem Narodowym a  Ciśniańsko - Wetlińskim Parkiem Krajobrazowym i Bieszczadzkim Parkiem Narodowym.

 • Rezerwat przyrody "Źródliska Jasiołki"

  Rezerwat przyrody „Źródliska Jasiołki” stanowi cenny obiekt fitocenotyczny, florystyczny, faunistyczny i krajobrazowy. Obejmuje najcenniejszy w Beskidzie Niskim system torfowisk o unikatowym charakterze i wybitnej wartości przyrodniczej.

 • Rezerwat przyrody "Modrzyna"

  Rezerwat przyrody „Modrzyna” został utworzony w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych stanowiska modrzewia polskiego.

 • Rezerwat przyrody "Wadernik"

  Głównym przedmiotem ochrony w rezerwacie jest naturalne stanowisko blisko dwustu egzemplarzy cisa pospolitego. Gatunek ten, od dawna jest niszczony przez człowieka ze względu na drewno o bardzo wysokich walorach technicznych.

Strona 1 z 3
poprzednia | następna
 • Data aktualizacji: 2021-07-23 07:51
 • |
 • Licznik odwiedzin: 7 836 165