Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel. (0-13) 43-631-87

Mapka

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Park Krajobrazowy Doliny Sanu

 • Cenne zabytki Parku Krajobrazowgo Doliny Sanu

  W wyniku burzliwej historii XX w. obszar Bieszczadów został pozbawiony powstałego w ciągu stuleci tradycyjnego i swoistego dziedzictwa kulturowego. Tyczy się to również obszaru Parku Krajobrazowego Doliny Sanu. Do czasu wysiedleń w połowie XX w. miejscową ludność stanowili w zdecydowanej większości Rusini, zwani tutaj Bojkami. Ten górski lud należąc do wschodniego obrządku chrześcijaństwa, wytworzył interesującą kulturę, której nieliczne ślady przetrwały do dziś.

 • Przyroda Parku Krajobrazowego Doliny Sanu

  Park Krajobrazowy Doliny Sanu chroni malowniczą dolinę Sanu od źródeł po Jezioro Solińskie. Stanowi od północnego-wschodu naturalną otulinę dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego i wraz z nim wchodzi w skład Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Karpaty Wschodnie”.

 • Rezerwat przyrody "Śnieżyca wiosenna w Dwerniczku"

  Rezerwat przyrody „Śnieżyca wiosenna w Dwerniczku” jest to rezerwat częściowy, florystyczny. Celem ochrony jest zachowanie stanowiska śnieżycy wiosennej Leucojum vernum oraz zbiorowisk łąkowych z bogatą florą gatunków chronionych i rzadkich.

 • Rezerwat przyrody "Zakole"

  Rezerwat „Zakole” obejmuje ochroną rzadki element krajobrazu jakim jest torfowisko wysokie, które pod względem budowy złoża i charakteru roślinności posiada cechy torfowiska typu kontynentalnego.

 • Rezerwat przyrody "Hulskie im. Stefana Myczkowskiego"

  Rezerwat przyrody „Hulskie im. Stefana Myczkowiskiego” to cenny obiekt przyrodniczy, głównie ze względu na doskonale zachowane zbiorowiska leśne charakterystyczne dla tej części Bieszczadów.

Strona 1 z 3
poprzednia | następna
 • Data aktualizacji: 2021-06-17 14:47
 • |
 • Licznik odwiedzin: 7 652 547