Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel. (0-13) 43-631-87

Mapka

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy

 • Cenne zabytki Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego

  Obszar Bieszczadów w wyniku burzliwej historii XX w. został pozbawiony powstałego w ciągu stuleci tradycyjnego i swoistego dziedzictwa kulturowego. Dotyczy to również obszaru Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego. Przed wysiedleniem w połowie XX w. miejscową ludność stanowili w zdecydowanej większości Rusini – Łemkowie i  Bojkowie. Przyjmuje się, że granicą między nimi był masyw Wysokiego Działu. Pierwsi zamieszkiwali na zachód od tego pasma, a drudzy na wschód. Te górskie ludy należąc do wschodniego obrządku chrześcijaństwa, wytworzyły interesujące kultury, których nieliczne ślady przetrwały do dziś.

 • Przyroda Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowgo

  Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy o powierzchni 51 461 ha został utworzony w 1992 r. Chroni typowe dla Bieszczadów Zachodnich walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe.  Leży w granicach administracyjnych gmin:  Cisna (44% obszaru Parku), Komańcza (28,1 %), Baligród  (17,7 %), Solina (6,3 %), Zagórz (3,6 %) i Czarna (0,3 %) wchodzących w skład województwa podkarpackiego. Stanowi część Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Karpaty Wschodnie".

                 

 • Rezerwat przyrody "Zwiezło"

  Rezerwat przyrody „Zwiezło” reprezentuje cenny obiekt geologiczny, florystyczny i faunistyczny o powierzchni 1,97 ha, zaś posiadając niezaprzeczalne wartości krajobrazowe przyczynia się do uatrakcyjnienia tego zakątka Bieszczadów. W skład rezerwatu wchodzą dwa jeziorka zwane Jeziorkami Duszatyńskimi: mniejsze zwane Dolne ma obszar 0,45 ha i położone jest wyżej, większe tzw. Górne zajmuje 1,44 ha. 

 • Rezerwat przyrody "Gołoborze"

   Przedmiotem ochrony w rezerwacie przyrody "Gołoborze" jest rumowisko skalne, charakteryzujące się różnym stopniem zaawansowania sukcesji leśnej Celem utworzenia rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych gołoborza, stopniowo opanowywanego przez las.

 • Rezerwat przyrody "Cisy na Górze Jawor"

  Przedmiotem ochrony w rezerwacie przyrody "Cisy na Górze Jawor" jest zachowanie naturalnego stanowiska cisa pospolitego Taxus baccata. Rezerwat położony jest na południowym stoku Góry Jawor, teren ten stanowi integralną część Nadleśnictwa Baligród. Góra Jawor wraz z sąsiednimi szczytami górskimi, prezentuje wysokie wartości krajobrazowe, ze względu na dość charakterystyczne dla niskich gór ukształtowanie terenu – strome, miejscami urwiste grzbiety górskie poprzedzielane głębokimi dolinami niewielkich, górskich potoków. 

Strona 1 z 4
poprzednia | następna
 • Data aktualizacji: 2021-06-17 14:47
 • |
 • Licznik odwiedzin: 7 652 358