Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel. (0-13) 43-631-87

Mapka

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Park Krajobrazowy Pasma Brzanki

 • Przyroda Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki.

  Park Krajobrazowy Pasma Brzanki położony jest we wschodniej część Pogórza Ciężkowickiego pomiędzy dolinami rzek: Wisłoki i Białej. Całkowita powierzchnia Parku wynosi 12 974,28 ha, w tym w województwie podkarpackim 2 453 ha (gmina Jodłowa). Obszar Parku znajduje się na terenie zewnętrznych Karpat fliszowych, w obrębie płaszczowiny śląskiej. Osobliwością tego obszaru są znaczne spadki terenu oraz głęboko wcięte doliny potoków. Bardzo ważną rolę w budowie geologicznej tej części Karpat odgrywa fałd Brzanka – Liwocz, zbudowany głównie z piaskowców, zlepieńców i margli.

 • Cenne zabytki Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki.

  Na walory turystyczne gminy Jodłowa w dużej mierze składają się obiekty zabytkowe. Należa do nich:cmentarz żydowski w Jodłowej na zboczu Wisowej, pomnik partyzantów z II wojny światowej w Dębowej oraz cmentarz wojenny nr 232 wraz z cmentarzem cholerycznym w Jodłowej.

 • Turystyka.

  Szlak architektury drewnianej Trasa nr VIII jasielsko – dębicko – ropczycka. Trasa prowadzi przez: Jasło – Załęże - Osiek Jasielski – Trzcinica – Święcany - Jodłowa – Łęki Górne – Pilzno – Ropczyce – Brzeziny – Gogołów – Lubla – Szebnie – Jasło. Długość trasy 136 km. Zdecydowana większość obiektów architektury drewnianej, która znajduje się na trasie to kościoły gotyckie lub zabudowane w gotyckim stylu.

 • Agroturystyka.

  Na terenie gminy Jodłowa obecnie prowadzone jest jedno gospodarstwo agroturystyczne w sołectwie Dębowa - Gospodarstwo Agroturystyczne "Pod Liwoczem".

 • Data aktualizacji: 2021-07-23 07:51
 • |
 • Licznik odwiedzin: 7 836 177