Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel./fax (0-13) 43-631-87, 43-674-62

Mapka

1

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Aktualności

Edukacja dzieci i młodzieży ze Stowarzyszenia Turystycznego „CYBA”.

W dniu 30 września 2016 roku przeprowadzono zajęcia edukacyjne dla 45 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Jedlicze. Odwiedzenie Naszej siedziby było pierwszym punktem planowanej przez Stowarzyszenie Turystyczne „CYBA” wycieczki terenowej. Docelowym punktem wyjazdu był największy w Polskich Karpatach rezerwat przyrody „Źródliska Jasiołki”, którego celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych, krajobrazowych, naturalnych zbiorowisk roślinnych obejmujących źródliskowe obszary rzek: Jasiołki i Wisłoka. W związku z tym na wstępie przybliżono słuchaczom najważniejsze informacje dotyczące rezerwatu oraz Jaśliskiego Parku Krajobrazowego, w tym walory środowiska przyrodniczego i kulturowego. W dalszej części zwiedzający zapoznali się z bogactwem przyrody parków krajobrazowych i obejrzeli kilkadziesiąt gatunków miejscowej fauny, którą można spotkać przemierzając ścieżki i szlaki karpackich lasów. Na zakończenie wizyty w Zespole grupa zaznajomiła się z tablicami i instalacjami edukacyjnymi znajdującymi się w Terenowej Bazie Edukacyjnej przedstawiającymi m.in.: budki lęgowe dla ptaków i nietoperzy a także różne rodzaje pułapek feromonowych na owady i tropy wybranych zwierząt. Po otrzymaniu folderów związanych z Jaśliskim Parkiem Krajobrazowym członkowie Stowarzyszenia ruszyli w kierunku nieistniejącej wsi Jasiel.

  • Data aktualizacji: 2020-03-26 15:38
  • |
  • Licznik odwiedzin: 6 081 454