Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel./fax (0-13) 43-631-87, 43-674-62

Mapka

1

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Aktualności

Zajęcia edukacyjne w Miejskim Zespole Szkół w Strzyżowie.

W dniu 29 listopada 2016 roku w Miejskim Zespole Szkół w Strzyżowie odbyły się zajęcia edukacyjne dla dwóch grup słuchaczy, ze szkoły podstawowej i z gimnazjum, łącznie 234 osoby. Dzieci wysłuchały prelekcji na temat walorów przyrodniczych i kulturowych pobliskiego Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego a młodzieży gimnazjalnej przedstawiono system ochrony przyrody w województwie podkarpackim, którego znaczącą częścią są Karpackie Parki Krajobrazowe. Uczestnikom spotkania przekazano publikacje edukacyjne Zespołu.

  • Data aktualizacji: 2020-03-30 09:44
  • |
  • Licznik odwiedzin: 6 099 788