Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel./fax (0-13) 43-631-87, 43-674-62

Mapka

1

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Aktualności

Styczniowa edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży.

W dniu 12 stycznia 2017 roku przedstawiciel Zespołu przeprowadził zajęcia dla 45 słuchaczy z Gimnazjum w Wiśniowej  na temat walorów przyrodniczych i kulturowych pobliskiego Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego.

W celu poszerzenia programów wypoczynku dzieci na zimowiskach w dniu 18 stycznia 2017 roku w Oratorium Twój Dom w Krośnie przedstawiono prezentację dla 38 osób a 20 stycznia 2017 roku w Zespole Szkół w Korczynie dla 33 osób przebywających na zimowisku zorganizowanym przez Urząd Gminy w Korczynie. W obu przypadkach tematyka spotkań obejmowała ochronę przyrody oraz biologie wybranych gatunków zwierząt leśnych.

  • Data aktualizacji: 2020-03-30 09:44
  • |
  • Licznik odwiedzin: 6 093 647