Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel./fax (0-13) 43-631-87, 43-674-62

Mapka

1

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Aktualności

Edukacja w Zakładzie Karnym w Moszczańcu.

W dniu 17 marca 2017 roku w Zakładzie Karnym w Łupkowie Oddział Zewnętrzny w Moszczańcu pracownicy Zespołu przeprowadzili zajęcia edukacyjne na temat atrakcji przyrodniczych i kulturowych oraz zakresu działania Karpackich Parków Krajobrazowych. Prelekcję wysłuchało 30 osadzonych, którzy zgłosili chęć uczestnictwa w konkursie przyrodniczym na temat sąsiadujących z Zakładem Karnym parków krajobrazowych Jaśliskiego i Ciśniańsko-Wetlińskiego. Na zakończenie spotkania przekazano im publikacje edukacyjne Zespołu w celu przygotowania się do wspomnianego konkursu,  który odbędzie podczas obchodów Światowego Dnia Ziemi.

  • Data aktualizacji: 2020-03-30 09:44
  • |
  • Licznik odwiedzin: 6 099 813