Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel./fax (0-13) 43-631-87, 43-674-62

Mapka

1

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Aktualności

Szkoła Podstawowa z Wisłoka Wielkiego w Zespole.

W dniu 6 czerwca 2017 roku 23 uczniów i 6 ich opiekunów ze Szkoły Podstawowej w Wisłoku Wielkim zwiedziło ekspozycję edukacyjno-przyrodniczą Zespołu. Szczególna uwagę dzieci przyciągały wyeksponowane zwierzęta co wiązało się z zadawaniem pytań i uwagami o stanie przyrody w ich miejscu zamieszkania. Również dużym zainteresowaniem zwiedzających cieszyło się rozpoznawanie głosów zwierząt z pomocą tablicy edukacyjnej. Na zakończenie zajęć ich uczestnikom przekazano publikacje edukacyjne i promocyjne Zespołu.

  • Data aktualizacji: 2020-03-30 09:44
  • |
  • Licznik odwiedzin: 6 099 821