Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel./fax (0-13) 43-631-87, 43-674-62

Mapka

1

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Aktualności

Wakacyjna edukacja dzieci z Krosna.

W dniu 27 czerwca 2017 roku z oferty edukacyjnej Zespołu skorzystała grupa 26 dzieci z ich 4 opiekunami przebywająca na obozie letnim zorganizowanym przez Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Oddział w Krośnie. Na wstępie przekazano dzieciom podstawową wiedzę o Karpackich Parkach Krajobrazowych a następnie omówiono, w oparciu o w ekspozycję edukacyjno-przyrodniczą, zwierzęta i rośliny żyjące w naszym otoczeniu. Zajęcia kończyła nauka głosów zwierząt z pomocą tablicy edukacyjnej, projekcja filmów przyrodniczych oraz przekazanie publikacji edukacyjnych i promocyjnych wydanych przez Zespół.

  • Data aktualizacji: 2020-03-30 09:44
  • |
  • Licznik odwiedzin: 6 093 480