Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel./fax (0-13) 43-631-87, 43-674-62

Mapka

1

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Aktualności

Wakacyjny odpoczynek z edukacją przyrodniczą.

Wrocanka-I
Wrocanka-II

W dniu 26 lipca 2017 roku w sali edukacyjnej Zespołu przebywała grupa 22 dzieci i ich 3 opiekunów, odpoczywająca na półkolonii zorganizowanej przez „Stowarzyszenie Nasza Wrocanka”. Dzieci zostały oprowadzone po ekspozycji edukacyjno-przyrodniczej, a przekazywane wiadomości o zwierzętach i roślinach zachęciły je do zadawania pytań  i przedstawienia swoich spostrzeżeń dotyczących m.in. środowiska życia zwierząt zamieszkujących nasze lasy. Następnie, z pomocą tablicy edukacyjnej, uczyły się rozpoznawać głosy zwierząt oraz obejrzały filmy o tematyce przyrodniczej. Zarówno opiekunowie jak i dzieci otrzymali też publikacje edukacyjne i promocyjne Zespołu.

  • Data aktualizacji: 2020-03-30 09:44
  • |
  • Licznik odwiedzin: 6 099 574